Algemene voorwaarden – Podotherapie Van der Eerden – Kaatsheuvel
Header afbeelding
Welkom bij Podotherapie Van der Eerden

Algemene voorwaarden

 

1. Toepasselijkheid
Wanneer u zich laat behandelen of telefonisch / online zolen besteld, ontstaat een zogenaamde ‘behandelovereenkomst’. Uit deze behandelovereenkomst vloeit de verplichting voort om uw behandelaar te vergoeden voor de geleverde diensten. De onderstaande voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen patiënt en behandelaar, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij een vervolgafspraak, welke betrekking heeft op een eerdere overeenkomst, zijn deze bepalingen eveneens van toepassing. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2. Betaling
Indien het mogelijk is om het gehele factuurbedrag rechtstreeks aan een zorgverzekeraar of zorggroep /-instelling te declareren, zal dit door middel van rechtstreekse declaratie plaatsvinden. Voor dat deel van de nota waarvoor géén aanspraak gemaakt kan worden op vergoeding binnen het aanvullende pakket van de zorgverzekering, ontvangt u een (rest)nota per post of per mail. Wanneer u geen aanvullende verzekering heeft of rechtstreekse declaratie niet kan plaatsvinden, dan ontvangt u een nota voor het totaalbedrag van de behandeling. U blijft zelf verantwoordelijk voor het tijdig voldoen van de nota. Dit dient binnen 14 dagen te geschieden. Bij het nalaten van de betalingsverplichting zal Podotherapie Van der Eerden onherroepelijk de inning van de behandelkosten uitbesteden aan een incasso bureau. Alle daar uit voortvloeiende kosten zullen op de patiënt worden verhaald.

3. Annulering
Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren worden verzet/geannuleerd. Bij geen of een te late afzegging behouden wij het recht voor de gereserveerde tijd bij de patiënt in rekening te brengen.

4. Garantie
Op het effect van ons therapie kan geen garantie gegeven worden. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft geen recht op restitutie of vrijstelling van betaling. Aanpassingen van hulpmiddelen kunnen binnen 3 maanden geheel kosteloos plaatsvinden.

5. Aansprakelijkheid
5.1 Er kunnen geen rechten worden ontleent aan de door ons verstrekte informatie betreft de vergoeding van uw Zorgverzekering. Wij beschikken nooit 100% over de actuele voorwaarden. Uiteraard proberen we dit zo zorgvuldig mogelijk voor u uit te zoeken. Bij twijfel adviseren we u om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

5.2 Onze “normale” steunzolen zijn niet geschikt voor het dragen in veiligheidsschoenen. Indien deze zolen toch gedragen worden in veiligheidsschoenen, is Podotherapie Van der Eerden niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen. Uiteraard bieden we met een meerprijs van €40,-, gecertificeerde zolen aan die voldoen aan de veiligheidseisen die vanuit wet- en regelgeving gesteld zijn. Podotherapie van der Eerden kan deze gecertificeerde zolen op maat maken voor verschillende merken veiligheidsschoenen. Vraag uw therapeut naar de mogelijkheden.

6. Klachten
Bij klachten kunt u dit allereerst met de behandelend podotherapeut bespreken. Er zal altijd gezocht worden naar een juiste oplossing.